top of page
Personu datu aizsardzības speciālista pakalpojumi

 

Piedāvājam Jums, izvērtēt Jūsu veiktās datu apstrādes atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un sniegt rekomendācijas par veicamajiem pasākumiem, lai datu apstrāde Jūsu uzņēmumā būtu tiesiska.

 

Vai Jūs zināt, kas ir fizisku personu datu apstrāde? Vai Jūs savā uzņēmumā veicat fizisko personu datu apstrādi? Vai Jūs fizisko personu datu apstrādi veicat atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām?

 

Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu, turpmāk – FPDAL, kas stājies spēkā 20.04.2000., virkni šī likuma grozījumu un ar to saistīto normatīvo aktu, fiziskas personas datu apstrāde ir videonovērošana, klientu datu bāzes veidošana, loteriju organizēšana, komerc piedāvājumu izsūtīšana, informācijas nodošana parādu piedzinējam, pases kopēšana, medicīniska rakstura informācijas apkopošana, informācijas izvietošana „mākonī”, u.c., un tā ir veicama saskaņā ar FPDAL, kā arī  likumā noteiktajā kārtībā reģistrējama.  Sods ar FPDAL prasību nepievērošanu var būt līdz par EUR 14 000.   

 

Piedāvājam Jums tikšanos ar mūsu speciālistu. Tikšanās laikā izrunāsim Jūsu darbības ar fiziskas personas datiem, iepazīsimies ar jau esošo dokumentāciju, datu apstrādes apstākļiem, sniegsim Jums rekomendācijas par veicamajiem pasākumiem, lai datu apstrāde būtu atzīstama par tiesisku.

bottom of page