top of page
Apmācība un kvalifikācijas celšana

 

 

Pēc klienta pasūtījuma veicam korporatīvo darbinieku apmācību finanšu un vadības grāmatvedības jomās.

 

  • Mūsu biroja partnere Mg.oec. Sandra Dzerele ir ar ilgstošu pieredzi pasniedzējas darbā un viņa gatavo un vada seminārus grāmatvedības un revīzijas jautājumos vairākās ar specializēto apmācību saistītās kompānijās, kā arī īpaši korporatīvo klientu organizētajos semināros to darbiniekiem. 

 

  • Mg.oec. Elenai Oderstonei ir ilgstoša pieredze pasniedzējas darbā Latvijas Universitātē un Rīgas Juridiskajā augstskolā korporatīvo finanšu un biznesa un nemateriālo aktīvu vērtēšanā, kā arī Elena ir izdevusi grāmatu „Riska vadības rokasgrāmata”.

bottom of page