top of page

Par Sabiedrību

Stratēģija ir jau puse no panākuma

/Ērihs Marija Remarks/

SIA "Sandra Dzerele un partneris” ir licencēta zvērinātu revidentu komercsabiedrība (LZRA licence Nr.38), kua sākotnēji savu darbību ir uzsākusi 1996.gadā un 2000.gadā 17.janvārī sabiedrība ir ierakstīta LR UR Komercreģistrā ar nosaukumu SIA"Sandra Dzerele un partneris". 

SIA "Sandra Dzerele un partneris” sniedz revīzijas un revīzijai radniecīgus pakalpojumus, grāmatvedības, juridiskus, vērtēšanas pakalpojumus, kā arī konsultācijas nodokļu, finanšu un biznesa jautājumos klientiem, kuri darbojas vai kuri plāno uzsākt biznesu Latvijā.

 

Sabiedrības mērķi ir: 

  • būt par kvalitatīvas prakses atzītu ekspertu komandu uz kuru ieteikumu pamata tiek pieņemti biznesam svarīgākie stratēģiskie lēmumi; 

  • nodrošināt mūsu klientiem biznesa vērtības pieaugumu ilgtermiņa periodā. 

 

Mērķu realizēšanas stratēģija:

  • pakalpojumu sniegšanā ievērot starptautiskos revīzijas un apliecinājuma uzdevumu standartus, kā arī starptautiskos un Latvijas īpašuma vērtēšanas standartus;

  • vadošo speciālistu komandu veidot no profesionāļiem, tiem izvirzot augstas prasības attiecībā uz izglītību, pieredzi un prasmi komunikācijā;

  • klientam nodrošināt kompleksu pakalpojumu sniegšanas klāstu, piesaistot atbilstošākos speciālistus;

  • iegūt izpratni par klienta uzņēmējdarbību, izvērtēt tā riskus un problēmas un sniegt rekomendācijas labākā to risinājumā;

  • vadošo speciālistu tieša komunikācija ar klientu visos līmeņos un pakalpojumu sniegšanas posmos, nodrošinot klientam operatīvu lēmumu pieņemšanu.

Kvalitātes kontrole

​SIA “Sandra Dzerele un partneris” ir pakļauta Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas (LZRA) īstenotajām kvalitātes kontroles pārbaudēm. Visas LZRA kvalitātes pārbaudes izietas ar augstāko kvalitātes vērtējumu.

bottom of page