top of page
Eksperta pakalpojumi 

 

 • Īpašniekiem pieņemot lēmumu par sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu, kas segts ar mantisko ieguldījumu – prasījuma tiesībām pret sabiedrību, komerclikums nosaka, ka šāda veida mantiskajam ieguldījumam ir nepieciešams eksperta novērtējums. Mūsu biroja partnere Sandra Dzerele ir iekļauta komercreģistra iestādes sarakstā kā eksperts, kam ir šādas tiesības veikt mantiskā ieguldījuma – prasījuma tiesību – novērtēšanu.

  • ​prasījuma tiesību novērtēšana

  • mantiskā ieguldījuma novērtēšana

 • Gadījumos kad tiek pirktas vai pārdotas uzņēmuma kapitāldaļas vai akcijas, vai notiek uzņēmumu  apvienošana ir nepieciešams noteikt to vērtību. Mūsu uzņēmuma sertificēts eksperts nodrošina klienta Biznesa novērtēšanu veicot tā padziļinātu izpēti, sagatavojot  ziņojumu, kas ļauj uzņēmējam labāk saprast sava biznesa vērtību pirms tā pirkšanas vai pārdošanas procesa sākšanas.

  • kapitāldaļu novērtēšana

  • biznesa novērtēšana

 • Nekustāmā īpašuma novērtēšana

 • Inventarizācijas vadīšana un uzraudzība  ir darba ietilpīgs process un prasa specifiskas procedūru zināšanas. Mūsu uzņēmums piedāvā plašu pakalpojumu klāstu gan inventarizācijas procesa organizēšanā un veikšanā, gan inventarizācijas uzraudzībā.  Mūsu inventarizācijas eksperti ar ilggadīgu pieredzi krājumu inventarizācijās, kā piemēram: ogles, betons, betonizstrādājumi, smagās tehnikas, grāmatas, juvelirizstrādājumi u. c., izstrādās un nodrošinās viseffektīvāko pieeju tieši Jūsu biznesam. 

 • Maksātnespējas procesa administrēšana

 

Finanšu un darījumu konsultācijas

 

Mūsu uzņēmuma speciālisti piedāvā palīdzību klientiem izvērtēt viņu uzņēmumu finanšu stāvokļa riskus, sniegt rekomendācijas to samazināšanā, palīdzību uzņēmuma iegādē, pārdošanā vai reorganizācijā, kā arī citus finansiālas dabas jautājumus, kā piemēram uzņēmumu apvienošana, darījumu izvērtēšana un to risku vadīšana.

 

Mūsu piedāvātie pakalpojumi:

 

 • Sabiedrības finansiālā stāvokļa analīze klienta noteiktās jomās un apjomos, kā arī padziļinātas finanšu analīzes veikšana.

 • Klienta pārstāvēšana kredītiestādēs finansējuma saņemšanai, kā arī citu finanšu jautājumu risināšanā.

 • Sagatavojam dokumentu paketi Eiropas Savienības un citu finansējumu pieprasīšanai, kā arī piedalāmies procesa vadīšanā līdz finansējuma saņemšanai.

 • Budžeta sagatavošana un kontrole

 • Uzņēmumu padziļināta izpēte (angl. - due diligence) finansiālajā, nodokļu, juridiskajā un saimnieciskās darbības aspektā

 • Uzņēmumu novērtēšana un konsultācijas vērtības palielināšanā

 • Nodokļu konsultācijas un juridiskā dokumentācija

 • Uzņēmumu un projektu finanšu analīze

 • Konsultācijas ilgtermiņa prognožu izstrādē un biznesa plānu sagatavošanā

 • Konsultācijas uzņēmumu apvienošanas un reorganizācijas jautājumos

bottom of page