top of page

Finanšu un darījumu konsultācijas

 

Mūsu uzņēmuma speciālisti piedāvā palīdzību klientiem izvērtēt viņu uzņēmumu finanšu stāvokļa riskus, sniegt rekomendācijas to samazināšanā, palīdzību uzņēmuma iegādē, pārdošanā vai reorganizācijā, kā arī citus finansiālas dabas jautājumus, kā piemēram uzņēmumu apvienošana, darījumu izvērtēšana un to risku vadīšana.

 

Mūsu piedāvātie pakalpojumi:

  • Sabiedrības finansiālā stāvokļa analīze klienta noteiktās jomās un apjomos, kā arī padziļinātas finanšu analīzes veikšana.

  • Klienta pārstāvēšana kredītiestādēs finansējuma saņemšanai, kā arī citu finanšu jautājumu risināšanā.

  • Sagatavojam dokumentu paketi Eiropas Savienības un citu finansējumu pieprasīšanai, kā arī piedalāmies procesa vadīšanā līdz finansējuma saņemšanai.

  • Budžeta sagatavošana un kontrole

  • Uzņēmumu padziļināta izpēte (angl. - due diligence) finansiālajā, nodokļu, juridiskajā un saimnieciskās darbības aspektā

  • Uzņēmumu novērtēšana un konsultācijas vērtības palielināšanā

  • Nodokļu konsultācijas un juridiskā dokumentācija

  • Uzņēmumu un projektu finanšu analīze

  • Konsultācijas ilgtermiņa prognožu izstrādē un biznesa plānu sagatavošanā

  • Konsultācijas uzņēmumu apvienošanas un reorganizācijas jautājumos

 

bottom of page