top of page
Grāmatvedības pakalpojumi
 

Viens no iemesliem, kāpēc klienti vēršas pēc grāmatvedības pakalpojumiem mūsu uzņēmumā ir tas, ka grāmatvedības pakalpojumu sniegšanā tiek izmantots zvērināta revidenta komercsabiedrības potenciāls, pieredze un zināšanas.

 

Saviem klientiem piedāvājam dažādus grāmatvedības pakalpojumus, gan pilnu grāmatvedības apkalpošanu (ko izvēlas lielākā daļa klientu), gan atsevišķas grāmatvedības operācijas. 

 

Mēs sniedzam šādus grāmatvedības pakalpojumus:

  • Nodrošinām klienta pilnu vai daļēju (atsevišķu posteņu vai darījumu) grāmatvedības organizāciju mūsu datu bāzēs.

  • Sagatavojam klienta nodokļu atskaites un iesniedzam tās VID.

  • Pārstāvam klienta intereses un palīdzam risināt jautājumus prasībās ar VID.

  • Sagatavojamt klientu Gada pārskatus un Atkarības pārskatus.

  • Veicam koncerna sabiedrības konsolidāciju un atbilstoši arī konsolidēto gada pārskatu sagatavošanu.

  • Palīdzam organizēt vadības uzskaiti un iekšējās kontroles sistēmas.

  • Nodrošinām klientam finanšu un operatīvās atskaites

 

Mēs ne tikai sniedzam grāmatvedības pakalpojumus, bet arī meklējam visefektīvākos Jūsu uzdevumu risinājumus, kā arī ņemot vērā klientu uzņēmējdarbības īpatnības un vēlmes, palīdzam izvēlēties pareizākos un efektīvākos grāmatvedības uzskaites principus, tādējādi palīdzot klientam veiksmīgi attīstīt vai uzsākt savu biznesu.

 

Esam izstrādājuši un ieviesuši iekšējās kontroles procedūras grāmatvedības pakalpojumu sniegšanas procesā, kā arī nodrošinām tādu Profesionālo grāmatvežu ētikas kodeksā formulētu pamatprincipu ievērošanu, kā godprātība, objektivitāte, profesionālā kompetence un pienācīga rīcība.

 

Mūsdienās grāmatvedības pakalpojumi nav tikai grāmatvedības dokumentu apstrāde, bet arī savlaicīga finanšu informācijas sniegšana klientam, kas palīdz pieņemt lēmumus nākotnē.

 

Grāmatvedības pakalpojumu sniegšana notiek komercsabiedrības partneru, t.sk. zvērināta revidenta uzraudzībā. Mūsu kvalificētu speciālistu komanda tiek iesaistīta klienta sarežģītu darījumu izvērtēšanā un citu jautājumu risināšanā, jo mūsu uzdevums ir sniegt profesionālu atbalstu klientiem un piedāvāt daudznozaru pakalpojumus.

 

 

bottom of page