top of page
Īpaša mērķa revīzijas un revīzijai radniecīgie pakalpojumi

 

Šie pakalpojumi tiek sniegti atbilstoši katra klienta individuālajām vajadzībām, iedziļinoties to problēmās, profesionāli nosakot darba uzdevumu un vienojoties ar klientu par sniegtā pakalpojuma rezultātu. Daļa no šajos pakalpojumos ietvertajiem:

 

 • Atkarības pārskatu pārbaude

 • Likvidācijas pārskatu pārbaude vai revīzijaIekšējā audita pakalpojumi uzņēmumiem

 • Reorganizācijas līgumu pārbaude Komerclikuma kontekstā

 • Mērķpārbaudes atsevišķiem finanšu pārskatu elementiem

 • Uzņēmumu maksātnespējas novērtējumi

 • Finanšu grāmatvedības izvērtēšana, rekomendācijas risku novēršanā

 • Iepriekš saskaņotu pārbaudes procedūru veikšana

 • Praktiska palīdzība, sagatavojot finanšu pārskatus saskaņā ar Latvijas likumdošanas prasībām vai Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem

 • reorganizācijas un iegādes darījumu atbalsts, t. sk. uzņēmuma darbības izpēte

 • apliecinājuma uzdevumi Komerclikumā noteiktos gadījumos, kā arī atbilstoši klienta dotam uzdevumam

 • pakalpojumi, kas saistīti ar iekšējās kontroles sistēmas izveidi un attīstību

 • konsultācijas finanšu un vadības grāmatvedībā

 • citi ar uzskaiti, nodokļiem, finanšu informācijas sagatavošanu un analīzi un iekšējās kontroles procesiem saistīti lietpratēja pakalpojumi.

bottom of page