top of page

Revīzija un pārbaude

 

Mēs veicam:

  • klientu sagatavoto finanšu pārskatu un konsolidēto finanšu pārskatu revīziju 

  • atkarības pārskatu pārbaudi 

  • ceturkšņa un pusgada finanšu pārskatu pārbaudi 

  • finanšu atskaišu revīzija koncernu mātes uzņēmumu vajadzībām

 

Revīzijas procesā, iepazīstoties ar uzņēmuma darbību un iekšējo kontroli, izvērtējam sabiedrības riskus un problēmas un pārrunājam ar klientiem iespējamās darbības to novēršanā vai samazināšanā, kā arī sniedzam savas rekomendācijas grāmatvedības datu atspoguļošanā finanšu pārskatā, lai tas būtu sagatvots profesionāli un lietotājam viegli saprotams. Sadarbībā ar klientiem tiek uzturēts regulārs kontakts. 

 

Sniedzam tehnisku palīdzību finanšu pārskatu sagatavošanā un piedāvājam klientiem sagataves, kas tiem ļauj viegli un ātri ievadīt virsgrāmatas datus gada pārskata formā, kas ļaus ilgtermiņa ekonomēt grāmatveža laiku gada pārskata izveidošanā, kā arī sniegs analītisko informāciju par sabiedrības finanšu rādītājiem vairāku gadu garumā.  

 

Revīzijas un pārbaudes rezultātā tiek sagatavots zvērināta revidenta ziņojums.

bottom of page