top of page

Sandra Dzerele

(Klausi savu zemapziņu visur un vienmēr un nekad nesāc neko bez pārliecības)

 

SIA „Sandra Dzerele un partneris” dibinātāja un partnere – atbildīgā zvērinātā revidente (LZRA sertifikāts Nr.82), eksperte prasījuma tiesību un kapitāla daļu novērtēšanā Sandra savu profesionālo darbību grāmatvedības un finanšu konsultāciju jomā uzsāka 1985.gadā, darbojoties gan Latvijas, gan starptautiskās kompānijās. Revīzijas praksi Sandra uzsāka 1995.gadā, kad kļuva par Latvijas zvērinātu revidenti un zināšanu apgūšanai tika nosūtīta praksē Vācijā, starptautiskā revidentu firmā Brēmenē. 1997.gadā Sandra ieguva ekonomikas maģistra grādu grāmatvedībā un auditā. Sandra ir apguvusi vairākas Latvijas un Starptautiskās profesionālās izglītības programmas uzņēmumu novērtēšanā, pirkšanā un pārdošanā, Frančaizingā, uzņēmumu padziļinātā izpētē un iekšējā auditā. 2005.gadā Sandra tika iekļauta Komercreģistra iestādes sarakstā kā eksperts prasījuma tiesību un kapitāla daļu novērtēšanā. Savā revīzijas praksē Sandra ir piedalījusies vairāku lielu Latvijas uzņēmumu revīzijās, kuru darbības jomas ir gan enerģētika, gan pārtikas rūpniecība, gan ražošana un kuģu būve, vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības tīkli u.c., kā arī sniegusi konsultācijas uzskaites sistēmu izveidošanas jomā. Kopš 1999.gada Sandra, sadarbībā ar profesionālām apmācību firmām, gatavo un vada seminārus finanšu grāmatvedības, revīzijas un komercdarbības jomās. Praksē pie Sandras zvērināta revidenta sertifikātu ieguvuši trīs revidenti, kas tālāk uzsākuši savu privātpraksi. No 1996.- 2011. gadam Sandra bija Latvijas zvērinātu revidentu asociācijas valdes locekle un no 2005. - 2011. gadam Latvijas zvērinātu revidentu asociācijas izglītības centra pilnvarniece, savukārt kopš 2011. gada Sandra ir LZRA ētikas komitejas locekle.

bottom of page